Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

07747: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, framkommelighet (avslutta serie) 2006 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.11.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
prosent
Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
prosent
Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent):
prosent
Andel km riksveger med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (prosent):
prosent
Antall km riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km firefelts riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i utvalgte byer og tettsteder som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km nye kollektivfelt på riksveg (km):
km
Antall km vei som ble tilrettelagt for gående og syklende langs riksvegnettet (km):
km
Reduksjon i reisetid på utvalgte ruter på riksvegnettet (minutter):
minutter
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om åpningstid (prosent):
prosent
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall daglige avganger (prosent):
prosent
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall biler som kommer med ønsket avgang (prosent):
prosent
Referansetid
Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
31.12
Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
31.12
Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent):
31.12
Andel km riksveger med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (prosent):
31.12
Antall km riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km firefelts riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i utvalgte byer og tettsteder som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km nye kollektivfelt på riksveg (km):
31.12
Antall km vei som ble tilrettelagt for gående og syklende langs riksvegnettet (km):
31.12
Reduksjon i reisetid på utvalgte ruter på riksvegnettet (minutter):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om åpningstid (prosent):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall daglige avganger (prosent):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall biler som kommer med ønsket avgang (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Med unntak for hovednett for sykkeltrafikk og endring i reisetid, er tallene fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken