Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
07747: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, framkommelighet (avslutta serie) 2006 - 2013
Sist endret
14.11.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
prosent
Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
prosent
Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent):
prosent
Andel km riksveger med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (prosent):
prosent
Antall km riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km firefelts riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i utvalgte byer og tettsteder som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km nye kollektivfelt på riksveg (km):
km
Antall km vei som ble tilrettelagt for gående og syklende langs riksvegnettet (km):
km
Reduksjon i reisetid på utvalgte ruter på riksvegnettet (minutter):
minutter
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om åpningstid (prosent):
prosent
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall daglige avganger (prosent):
prosent
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall biler som kommer med ønsket avgang (prosent):
prosent
Referansetid
Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
31.12
Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
31.12
Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent):
31.12
Andel km riksveger med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (prosent):
31.12
Antall km riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km firefelts riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i utvalgte byer og tettsteder som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km nye kollektivfelt på riksveg (km):
31.12
Antall km vei som ble tilrettelagt for gående og syklende langs riksvegnettet (km):
31.12
Reduksjon i reisetid på utvalgte ruter på riksvegnettet (minutter):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om åpningstid (prosent):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall daglige avganger (prosent):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall biler som kommer med ønsket avgang (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Med unntak for hovednett for sykkeltrafikk og endring i reisetid, er tallene fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken