Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07747: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, framkommelighet (avslutta serie) 2006 - 2013

Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
14.11.2014 10:00
Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
prosent
Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
prosent
Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent):
prosent
Andel km riksveger med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (prosent):
prosent
Antall km riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km firefelts riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i utvalgte byer og tettsteder som ble åpnet for trafikk siste år (km):
km
Antall km nye kollektivfelt på riksveg (km):
km
Antall km vei som ble tilrettelagt for gående og syklende langs riksvegnettet (km):
km
Reduksjon i reisetid på utvalgte ruter på riksvegnettet (minutter):
minutter
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om åpningstid (prosent):
prosent
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall daglige avganger (prosent):
prosent
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall biler som kommer med ønsket avgang (prosent):
prosent
Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
31.12
Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent):
31.12
Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent):
31.12
Andel km riksveger med dårlig eller svært dårlig dekketilstand (prosent):
31.12
Antall km riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km firefelts riksveg som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i utvalgte byer og tettsteder som ble åpnet for trafikk siste år (km):
31.12
Antall km nye kollektivfelt på riksveg (km):
31.12
Antall km vei som ble tilrettelagt for gående og syklende langs riksvegnettet (km):
31.12
Reduksjon i reisetid på utvalgte ruter på riksvegnettet (minutter):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om åpningstid (prosent):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall daglige avganger (prosent):
31.12
Andel riksvegfergesamband som oppfyller mål om antall biler som kommer med ønsket avgang (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent) , Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent) , Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Med unntak for hovednett for sykkeltrafikk og endring i reisetid, er tallene fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.