Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen

07747: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, framkommelighet (avslutta serie) 2006 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel tunneler på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent) , Andel underganger på riksveger med høydebegrensning lavere enn 4 meter (prosent) , Andel km riksveger med tillatt aksellast på 10 tonn (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 13

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Med unntak for hovednett for sykkeltrafikk og endring i reisetid, er tallene fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken