Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
07741: StatRes. Statens vegvesen. Aktiviteter og tjenester (avslutta serie) 2006 - 2013
Sist endret
08.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Antall km riksveg i alt (km):
km
Antall km gang- og sykkelveg ved riksveg (km):
km
Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km):
km
Andel km riksveg med fartsgrense 50 eller lavere (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 60 (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 70 (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 80 eller høyere (prosent):
prosent
Antall kjøretøyer fraktet med norske riksvegferger (kjøretøy):
kjøretøy
Antall førerkortutstedelser (førerkort):
førerkort
Antall førstegangsregistrerte biler (kjøretøy):
kjøretøy
Antall bilbeltekontroller (kontroller):
kontroller
Antall tungtransportkontroller (kontroller):
kontroller
Antall gjennomførte kjøre- og hviletidskontroller på vei (kontroller):
kontroller
Antall gjennomførte kjøre- og hviletidskontroller i bedrift (kontroller):
kontroller
Antall tilsyn av kontrollorgan for periodiske kjøretøykontroller (PKK) (tilsyn):
tilsyn
Antall tilsyn med trafikkskoler/kursarrangører (tilsyn):
tilsyn
Referansetid
Antall km riksveg i alt (km):
31.12
Antall km gang- og sykkelveg ved riksveg (km):
31.12
Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 50 eller lavere (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 60 (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 70 (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 80 eller høyere (prosent):
31.12
Antall kjøretøyer fraktet med norske riksvegferger (kjøretøy):
31.12
Antall førerkortutstedelser (førerkort):
31.12
Antall førstegangsregistrerte biler (kjøretøy):
31.12
Antall bilbeltekontroller (kontroller):
31.12
Antall tungtransportkontroller (kontroller):
31.12
Antall gjennomførte kjøre- og hviletidskontroller på vei (kontroller):
31.12
Antall gjennomførte kjøre- og hviletidskontroller i bedrift (kontroller):
31.12
Antall tilsyn av kontrollorgan for periodiske kjøretøykontroller (PKK) (tilsyn):
31.12
Antall tilsyn med trafikkskoler/kursarrangører (tilsyn):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Tallene knyttet til kilometer riksveg og kjøretøy transportert med riksvegferger, er fra og med 2010 derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken