Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen

07741: StatRes. Statens vegvesen. Aktiviteter og tjenester (avslutta serie) 2006 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall km riksveg i alt (km) , Antall km gang- og sykkelveg ved riksveg (km) , Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km) ,

Valgt 1 av totalt 16

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Tallene knyttet til kilometer riksveg og kjøretøy transportert med riksvegferger, er fra og med 2010 derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken