Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07741: StatRes. Statens vegvesen. Aktiviteter og tjenester (avslutta serie) 2006 - 2013

Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
08.09.2014 10:00
Antall km riksveg i alt (km):
km
Antall km gang- og sykkelveg ved riksveg (km):
km
Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km):
km
Andel km riksveg med fartsgrense 50 eller lavere (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 60 (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 70 (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 80 eller høyere (prosent):
prosent
Antall kjøretøyer fraktet med norske riksvegferger (kjøretøy):
kjøretøy
Antall førerkortutstedelser (førerkort):
førerkort
Antall førstegangsregistrerte biler (kjøretøy):
kjøretøy
Antall bilbeltekontroller (kontroller):
kontroller
Antall tungtransportkontroller (kontroller):
kontroller
Antall gjennomførte kjøre- og hviletidskontroller på vei (kontroller):
kontroller
Antall gjennomførte kjøre- og hviletidskontroller i bedrift (kontroller):
kontroller
Antall tilsyn av kontrollorgan for periodiske kjøretøykontroller (PKK) (tilsyn):
tilsyn
Antall tilsyn med trafikkskoler/kursarrangører (tilsyn):
tilsyn
Antall km riksveg i alt (km):
31.12
Antall km gang- og sykkelveg ved riksveg (km):
31.12
Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 50 eller lavere (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 60 (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 70 (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 80 eller høyere (prosent):
31.12
Antall kjøretøyer fraktet med norske riksvegferger (kjøretøy):
31.12
Antall førerkortutstedelser (førerkort):
31.12
Antall førstegangsregistrerte biler (kjøretøy):
31.12
Antall bilbeltekontroller (kontroller):
31.12
Antall tungtransportkontroller (kontroller):
31.12
Antall gjennomførte kjøre- og hviletidskontroller på vei (kontroller):
31.12
Antall gjennomførte kjøre- og hviletidskontroller i bedrift (kontroller):
31.12
Antall tilsyn av kontrollorgan for periodiske kjøretøykontroller (PKK) (tilsyn):
31.12
Antall tilsyn med trafikkskoler/kursarrangører (tilsyn):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall km riksveg i alt (km) , Antall km gang- og sykkelveg ved riksveg (km) , Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km) ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Tallene knyttet til kilometer riksveg og kjøretøy transportert med riksvegferger, er fra og med 2010 derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.