Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

07741: StatRes. Statens vegvesen. Aktiviteter og tjenester (avslutta serie) 2006 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Antall km riksveg i alt (km):
km
Antall km gang- og sykkelveg ved riksveg (km):
km
Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km):
km
Andel km riksveg med fartsgrense 50 eller lavere (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 60 (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 70 (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 80 eller høyere (prosent):
prosent
Antall kjøretøyer fraktet med norske riksvegferger (kjøretøy):
kjøretøy
Antall førerkortutstedelser (førerkort):
førerkort
Antall førstegangsregistrerte biler (kjøretøy):
kjøretøy
Antall bilbeltekontroller (kontroller):
kontroller
Antall tungtransportkontroller (kontroller):
kontroller
Antall gjennomførte kjøre- og hviletidskontroller på vei (kontroller):
kontroller
Antall gjennomførte kjøre- og hviletidskontroller i bedrift (kontroller):
kontroller
Antall tilsyn av kontrollorgan for periodiske kjøretøykontroller (PKK) (tilsyn):
tilsyn
Antall tilsyn med trafikkskoler/kursarrangører (tilsyn):
tilsyn
Referansetid
Antall km riksveg i alt (km):
31.12
Antall km gang- og sykkelveg ved riksveg (km):
31.12
Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 50 eller lavere (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 60 (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 70 (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 80 eller høyere (prosent):
31.12
Antall kjøretøyer fraktet med norske riksvegferger (kjøretøy):
31.12
Antall førerkortutstedelser (førerkort):
31.12
Antall førstegangsregistrerte biler (kjøretøy):
31.12
Antall bilbeltekontroller (kontroller):
31.12
Antall tungtransportkontroller (kontroller):
31.12
Antall gjennomførte kjøre- og hviletidskontroller på vei (kontroller):
31.12
Antall gjennomførte kjøre- og hviletidskontroller i bedrift (kontroller):
31.12
Antall tilsyn av kontrollorgan for periodiske kjøretøykontroller (PKK) (tilsyn):
31.12
Antall tilsyn med trafikkskoler/kursarrangører (tilsyn):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Tallene knyttet til kilometer riksveg og kjøretøy transportert med riksvegferger, er fra og med 2010 derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken