Forsvaret - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07540: Forsvarets aktivitet på land (avslutta serie) 2005 - 2013

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 40 20 71
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 91 69 05 03
01.07.2014 10:00
Gjennomsnittlig antall øvingsdøgn for Hærens befal (døgn):
øvingsdøgn
Antall tjenestegjørende dager for Heimevernet (dager):
dager
Antall oppdrag til støtte for det sivile samfunn for Heimevernet (oppdrag):
oppdrag
Gjennomsnittlig antall øvingsdøgn for Hærens befal (døgn):
31.12
Antall tjenestegjørende dager for Heimevernet (dager):
31.12
Antall oppdrag til støtte for det sivile samfunn for Heimevernet (oppdrag):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Aktivitetstall for Heimevernet i 2005 er ikke tilgjengelige p.g.a. at 2005 var første året i en omstillingsperiode. Heimevernet var sterkt preget av omstillingen, med innføring av kvalitetsreformen samt reduksjon av personell fra 80 000 til 50 000 og reduksjon i antall distrikter fra 18 til 13.