Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07534: StatRes. NAV. Aktiviteter og tjenester. Personer med stønad fra folketrygden, etter stønadstype (avslutta serie) 2006 - 2008

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
08.12.2009 10:00
Mottakere av dagpenger (årsgjennomsnitt):
personer
Mottakere av sykepenger (per 30.juni):
personer
Mottakere av rehabiliteringspenger (i desember):
personer
Mottakere av attføringspenger:
personer
Mottakere av tidsbegrenset uførestønad:
personer
Mottakere av foreløpig uførestønad:
personer
Mottakere av uførepensjon:
personer
Alderspensjonister:
personer
Gjenlevende ektefeller med pensjon/overgangsstønad:
personer
Personer med pensjon/overgangsstønad som tidligere familiepleier:
personer
Barnepensjonister:
personer
Kvinner med foreldrepenger i løpet av året:
personer
Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad:
personer
Gjenlevende ektefeller med stønad til barnetilsyn ikke kombinert med pensjon/overgangsstønad:
personer
Ugifte, skilte og separerte forsørgere med stønad til barnetilsyn ikke kombinert med pensjon/overgangsstønad:
personer
Grunnstønadsmottakere:
personer
Hjelpestønadsmottakere:
personer
Brukere av tekniske hjelpemidler:
personer
Mottakere av dagpenger (årsgjennomsnitt):
31.12.
Mottakere av sykepenger (per 30.juni):
30.06.
Mottakere av rehabiliteringspenger (i desember):
31.12.
Mottakere av attføringspenger:
31.12.
Mottakere av tidsbegrenset uførestønad:
31.12.
Mottakere av foreløpig uførestønad:
31.12.
Mottakere av uførepensjon:
31.12.
Alderspensjonister:
31.12.
Gjenlevende ektefeller med pensjon/overgangsstønad:
31.12.
Personer med pensjon/overgangsstønad som tidligere familiepleier:
31.12.
Barnepensjonister:
31.12.
Kvinner med foreldrepenger i løpet av året:
31.12.
Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad:
31.12.
Gjenlevende ektefeller med stønad til barnetilsyn ikke kombinert med pensjon/overgangsstønad:
31.12.
Ugifte, skilte og separerte forsørgere med stønad til barnetilsyn ikke kombinert med pensjon/overgangsstønad:
31.12.
Grunnstønadsmottakere:
31.12.
Hjelpestønadsmottakere:
31.12.
Brukere av tekniske hjelpemidler:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Mottakere av dagpenger (årsgjennomsnitt) , Mottakere av sykepenger (per 30.juni) , Mottakere av rehabiliteringspenger (i desember) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Mottakere av foreløpig uførestønad

Tallene for 2008 er per november.

Mottakere av uførepensjon

Tallene for 2008 er per november.

Gjenlevende ektefeller med stønad til barnetilsyn ikke kombinert med pensjon/overgangsstønad

Tall for 2008 mangler foreløpig.