Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen
07436: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Aktiviteter og tjenester. Behandling i somatiske sykehus, etter hoveddiagnosegrupper (ICD-10) og helseforetak (avslutta serie) 2002 - 2010
Sist endret
28.06.2011
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Døgnopphold:
antall
Dagbehandlinger:
antall
Polikliniske konsultasjoner:
antall
Referansetid
Døgnopphold:
31.12
Dagbehandlinger:
31.12
Polikliniske konsultasjoner:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
diagnose
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 50 Valgte 0

diagnose

Totalt 20 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken