Jernbaneverket - StatRes (opphørt)

Til toppen

07414: StatRes. Jernbaneverket. Enhetskostnader, etter banestrekning (1 000 kr) (avslutta serie) 2008 - 2013

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
banestrekning

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

banestrekning

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Nordlandsbanen (Trondheim - Bodø) , Sørlandsbanen (Drammen - Stavanger) ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken