Jernbaneverket - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07409: StatRes. Jernbaneverket. Ressursinnsats, etter bane (mill. kr) (avslutta serie) 2008 - 2013

Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
25.09.2014 10:00
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Kostnader til drift og vedlikehold av infrastrukturen i alt (mill. kr):
mill. kr
- Tele (mill. kr):
mill. kr
- Signal/sikring (mill. kr):
mill. kr
- Elkraft (mill. kr):
mill. kr
- Linjen (mill. kr):
mill. kr
- Snørydding (mill. kr):
mill. kr
- Stasjoner og eiendommer (mill. kr):
mill. kr
- Trafikkstyring (mill. kr):
mill. kr
- Øvrig (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
31.12
Kostnader til drift og vedlikehold av infrastrukturen i alt (mill. kr):
31.12
- Tele (mill. kr):
31.12
- Signal/sikring (mill. kr):
31.12
- Elkraft (mill. kr):
31.12
- Linjen (mill. kr):
31.12
- Snørydding (mill. kr):
31.12
- Stasjoner og eiendommer (mill. kr):
31.12
- Trafikkstyring (mill. kr):
31.12
- Øvrig (mill. kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Investeringer (mill. kr) , Kostnader til drift og vedlikehold av infrastrukturen i alt (mill. kr) , - Tele (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Nordlandsbanen , Sørlandsbanen ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Kostnader til drift og vedlikehold av infrastrukturen i alt (mill. kr)

Tallene er basert på periodiseringsprinsippet, ekskl. avskrivninger. Produksjonsverdien av faktiske fornyelser er imidlertid medregnet. Tallene er delvis basert på kalkulatoriske fordelinger.