Jernbaneverket - StatRes (opphørt)

Til toppen

07409: StatRes. Jernbaneverket. Ressursinnsats, etter bane (mill. kr) (avslutta serie) 2008 - 2013

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
banestrekning

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Investeringer (mill. kr) , Kostnader til drift og vedlikehold av infrastrukturen i alt (mill. kr) , - Tele (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

banestrekning

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Nordlandsbanen , Sørlandsbanen ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Kostnader til drift og vedlikehold av infrastrukturen i alt (mill. kr)
Tallene er basert på periodiseringsprinsippet, ekskl. avskrivninger. Produksjonsverdien av faktiske fornyelser er imidlertid medregnet. Tallene er delvis basert på kalkulatoriske fordelinger.

Brukerveiledning for statistikkbanken