Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen

07401: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Relaterte indikatorer. Perinatal dødelighet, etter helseregion (døde per 1 000 fødte) (avslutta serie) 2005 - 2011

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

region

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken