Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

07401: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Relaterte indikatorer. Perinatal dødelighet, etter helseregion (døde per 1 000 fødte) (avslutta serie) 2005 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2013
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 42
bov@ssb.no

Måleenhet
Perinatal dødelighet:
døde per 1 000 fødte
Referansetid
Perinatal dødelighet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken