Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07400: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Ressursinnsats. Egenproduksjon, etter helseforetak (avslutta serie) 2006 - 2010

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
28.06.2011 10:00
Egenproduksjon spesialisthelsetjenesten (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon somatiske tjenester (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader somatiske tjenester (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon somatiske tjenester:
prosent
Kjøp av varer og tjenester somatiske tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon somatiske tjenester:
prosent
Egenproduksjon psykisk helsevern for voksne (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon psykisk helsevern for barn og unge (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon rusmiddeltiltak og -behandling (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon spesialisthelsetjenesten (mill. kr):
31.12.
Egenproduksjon somatiske tjenester (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader somatiske tjenester (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon somatiske tjenester:
31.12.
Kjøp av varer og tjenester somatiske tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon somatiske tjenester:
31.12.
Egenproduksjon psykisk helsevern for voksne (mill. kr):
31.12.
Egenproduksjon psykisk helsevern for barn og unge (mill. kr):
31.12.
Egenproduksjon rusmiddeltiltak og -behandling (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Egenproduksjon spesialisthelsetjenesten (mill. kr) , Egenproduksjon somatiske tjenester (mill. kr) , Lønnskostnader somatiske tjenester (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSE SØR-ØST RHF , HELSE ØST RHF , Sunnaas sykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 41

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000