Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

07400: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Ressursinnsats. Egenproduksjon, etter helseforetak (avslutta serie) 2006 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.06.2011
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Egenproduksjon spesialisthelsetjenesten (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon somatiske tjenester (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader somatiske tjenester (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon somatiske tjenester:
prosent
Kjøp av varer og tjenester somatiske tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon somatiske tjenester:
prosent
Egenproduksjon psykisk helsevern for voksne (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon psykisk helsevern for barn og unge (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon rusmiddeltiltak og -behandling (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Egenproduksjon spesialisthelsetjenesten (mill. kr):
31.12.
Egenproduksjon somatiske tjenester (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader somatiske tjenester (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon somatiske tjenester:
31.12.
Kjøp av varer og tjenester somatiske tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon somatiske tjenester:
31.12.
Egenproduksjon psykisk helsevern for voksne (mill. kr):
31.12.
Egenproduksjon psykisk helsevern for barn og unge (mill. kr):
31.12.
Egenproduksjon rusmiddeltiltak og -behandling (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken