Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen

07397: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Aktiviteter og tjenester, etter helseforetak (avslutta serie) 2002 - 2014

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Døgnplasser i spesialisthelsetjenesten , Døgnplasser i somatiske sykehus , Døgnplasser i psykisk helsevern for voksne ,

Valgt 1 av totalt 25

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 13

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSE SØR-ØST RHF , HELSE ØST RHF , Sunnaas sykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 61

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken