Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

07397: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Aktiviteter og tjenester, etter helseforetak (avslutta serie) 2002 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 61 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2015
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Døgnplasser i spesialisthelsetjenesten:
døgnplasser
Døgnplasser i somatiske sykehus:
døgnplasser
Døgnplasser i psykisk helsevern for voksne:
døgnplasser
Døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge:
døgnplasser
Døgnplasser i rusbehandlingsinstitusjoner:
døgnplasser
Oppholdsdøgn i spesialisthelsetjenesten:
døgn
Oppholdsdøgn i somatiske sykehus:
døgn
Oppholdsdøgn i psykisk helsevern for voksne:
døgn
Oppholdsdøgn i psykisk helsevern for barn og unge:
døgn
Oppholdsdøgn i rusbehandlingsinstitusjoner:
døgn
Døgnopphold i spesialisthelsetjenesten:
døgnopphold
Døgnopphold i somatiske sykehus:
døgnopphold
Døgnopphold i psykisk helsevern for voksne:
døgnopphold
Døgnopphold i psykisk helsevern for barn og unge:
døgnopphold
Døgnopphold i rusbehandlingsinstitusjoner:
døgnopphold
Dagbehandlinger i spesialisthelsetjenesten:
dagbehandlinger
Dagbehandlinger i somatiske sykehus:
dagbehandlinger
Dagbehandlinger i psykisk helsevern for voksne:
dagbehandlinger
Dagbehandlinger i psykisk helsevern for barn og unge:
dagbehandlinger
Dagbehandlinger i rusbehandlingsinstitusjoner:
dagbehandlinger
Polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten:
konsultasjoner
Polikliniske konsultasjoner i somatiske sykehus:
konsultasjoner
Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne:
konsultasjoner
Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og unge:
konsultasjoner
Polikliniske konsultasjoner i rusbehandlingsinstitusjoner:
konsultasjoner
Referansetid
Døgnplasser i spesialisthelsetjenesten:
31.12.
Døgnplasser i somatiske sykehus:
31.12.
Døgnplasser i psykisk helsevern for voksne:
31.12.
Døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge:
31.12.
Døgnplasser i rusbehandlingsinstitusjoner:
31.12.
Oppholdsdøgn i spesialisthelsetjenesten:
31.12.
Oppholdsdøgn i somatiske sykehus:
31.12.
Oppholdsdøgn i psykisk helsevern for voksne:
31.12.
Oppholdsdøgn i psykisk helsevern for barn og unge:
31.12.
Oppholdsdøgn i rusbehandlingsinstitusjoner:
31.12.
Døgnopphold i spesialisthelsetjenesten:
31.12.
Døgnopphold i somatiske sykehus:
31.12.
Døgnopphold i psykisk helsevern for voksne:
31.12.
Døgnopphold i psykisk helsevern for barn og unge:
31.12.
Døgnopphold i rusbehandlingsinstitusjoner:
31.12.
Dagbehandlinger i spesialisthelsetjenesten:
31.12.
Dagbehandlinger i somatiske sykehus:
31.12.
Dagbehandlinger i psykisk helsevern for voksne:
31.12.
Dagbehandlinger i psykisk helsevern for barn og unge:
31.12.
Dagbehandlinger i rusbehandlingsinstitusjoner:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner i somatiske sykehus:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og unge:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner i rusbehandlingsinstitusjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken