Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07397: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Aktiviteter og tjenester, etter helseforetak (avslutta serie) 2002 - 2014

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 93 08 27 75
18.06.2015 10:00
Døgnplasser i spesialisthelsetjenesten:
døgnplasser
Døgnplasser i somatiske sykehus:
døgnplasser
Døgnplasser i psykisk helsevern for voksne:
døgnplasser
Døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge:
døgnplasser
Døgnplasser i rusbehandlingsinstitusjoner:
døgnplasser
Oppholdsdøgn i spesialisthelsetjenesten:
døgn
Oppholdsdøgn i somatiske sykehus:
døgn
Oppholdsdøgn i psykisk helsevern for voksne:
døgn
Oppholdsdøgn i psykisk helsevern for barn og unge:
døgn
Oppholdsdøgn i rusbehandlingsinstitusjoner:
døgn
Døgnopphold i spesialisthelsetjenesten:
døgnopphold
Døgnopphold i somatiske sykehus:
døgnopphold
Døgnopphold i psykisk helsevern for voksne:
døgnopphold
Døgnopphold i psykisk helsevern for barn og unge:
døgnopphold
Døgnopphold i rusbehandlingsinstitusjoner:
døgnopphold
Dagbehandlinger i spesialisthelsetjenesten:
dagbehandlinger
Dagbehandlinger i somatiske sykehus:
dagbehandlinger
Dagbehandlinger i psykisk helsevern for voksne:
dagbehandlinger
Dagbehandlinger i psykisk helsevern for barn og unge:
dagbehandlinger
Dagbehandlinger i rusbehandlingsinstitusjoner:
dagbehandlinger
Polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten:
konsultasjoner
Polikliniske konsultasjoner i somatiske sykehus:
konsultasjoner
Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne:
konsultasjoner
Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og unge:
konsultasjoner
Polikliniske konsultasjoner i rusbehandlingsinstitusjoner:
konsultasjoner
Døgnplasser i spesialisthelsetjenesten:
31.12.
Døgnplasser i somatiske sykehus:
31.12.
Døgnplasser i psykisk helsevern for voksne:
31.12.
Døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge:
31.12.
Døgnplasser i rusbehandlingsinstitusjoner:
31.12.
Oppholdsdøgn i spesialisthelsetjenesten:
31.12.
Oppholdsdøgn i somatiske sykehus:
31.12.
Oppholdsdøgn i psykisk helsevern for voksne:
31.12.
Oppholdsdøgn i psykisk helsevern for barn og unge:
31.12.
Oppholdsdøgn i rusbehandlingsinstitusjoner:
31.12.
Døgnopphold i spesialisthelsetjenesten:
31.12.
Døgnopphold i somatiske sykehus:
31.12.
Døgnopphold i psykisk helsevern for voksne:
31.12.
Døgnopphold i psykisk helsevern for barn og unge:
31.12.
Døgnopphold i rusbehandlingsinstitusjoner:
31.12.
Dagbehandlinger i spesialisthelsetjenesten:
31.12.
Dagbehandlinger i somatiske sykehus:
31.12.
Dagbehandlinger i psykisk helsevern for voksne:
31.12.
Dagbehandlinger i psykisk helsevern for barn og unge:
31.12.
Dagbehandlinger i rusbehandlingsinstitusjoner:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner i somatiske sykehus:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og unge:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner i rusbehandlingsinstitusjoner:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Døgnplasser i spesialisthelsetjenesten , Døgnplasser i somatiske sykehus , Døgnplasser i psykisk helsevern for voksne ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSE SØR-ØST RHF , HELSE ØST RHF , Sunnaas sykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 61

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000