Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning (opphørt)

Til toppen

07395: Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd (omsetningsstatistikk) (avslutta serie) 2008T1 - 2017T6

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008T1 , 2008T2 , 2008T3 ,

Valgt 1 av totalt 60

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 36.000 Uttak frå kjelde, reinsing og distribusjon av vatn , 37.000 Oppsamling og behandling av avløpsvatn , 38.110 Innsamling av ikkje-farleg avfall ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000