Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07395: Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd (omsetningsstatistikk) (avslutta serie) 2008T1 - 2017T6

Glenn Cato Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 437
18.04.2018 08:00
Terminvis omsetning (mill. kr):
mill. kr
Endring frå same termin året før (prosent):
prosent
Terminvis omsetning (mill. kr):
Slutten av kvar termin
Endring frå same termin året før (prosent):
Termin
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008T1 , 2008T2 , 2008T3 ,

Valgt 1 av totalt 60

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 36.000 Uttak frå kjelde, reinsing og distribusjon av vatn , 37.000 Oppsamling og behandling av avløpsvatn , 38.110 Innsamling av ikkje-farleg avfall ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000