Stortingsvalget, listekandidater

Til toppen
07344: Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste, kjønn og om de stilte til forrige valg 2009 - 2017
Sist endret
29.06.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Listekandidater som også stilte ved forrige valg:
personer
Listekandidater som ikke stilte ved forrige valg:
personer
Referansetid
Listekandidater som også stilte ved forrige valg:
Valgdag
Listekandidater som ikke stilte ved forrige valg:
Valgdag
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
politisk parti
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

politisk parti

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken