Stortingsvalget, listekandidater

Til toppen

07341: Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste, bruttoinntekt og kjønn (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

bruttoinntekt

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

politisk parti

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle partier , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken