Stortingsvalget, listekandidater

Til toppen
07340: Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste, utdanning og kjønn (prosent) 2005 - 2017
Sist endret
29.06.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Listekandidater:
prosent
Referansetid
Listekandidater:
Valgdag
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
kjønn
Må velges *
politisk parti
utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

politisk parti

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For årganger tidligere enn 2017, ligger Miljøpartiet De Grønne under 'Andre lister'.
utdanningsnivå
Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
utdanningsnivå
Videregående skole (nivå 3-5)
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Videregående skole (nivå 3-5)
Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken