Stortingsvalget, listekandidater

Til toppen

07338: Listekandidater til stortingsvalg, etter parti/valgliste, kjønn og alder (prosent) 2005 - 2021

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

politisk parti

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle partier , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For årganger tidligere enn 2017, ligger Miljøpartiet De Grønne under 'Andre lister'.

Brukerveiledning for statistikkbanken