Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07282: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken (avslutta serie) 2007K4 - 2012K4

Christoffer Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 91 33 46 96
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
24.02.2014 10:00
Arbeidsledige ikke registrert bosatt:
personer
Arbeidsledige ikke registrert bosatt i prosent av ikke registrert bosatte lønnstakere og arbeidsledige:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I mars 2010 meldte NAV at 4700 personer var feilaktig registrert som helt ledige i februar 2010. Feilen var mindre for tidligere måneder, men går tilbake til oktober 2008. Les mer om dette på NAVs hjemmesider. Tabellen ble oppdatert med korrigerte tall 7. februar 2011.

statistikkvariabel

Arbeidsledige ikke registrert bosatt i prosent av ikke registrert bosatte lønnstakere og arbeidsledige

Tallene for lønnstakere ikke registrert bosatt for 4. kvartal 2008 er revidert. Det er dermed laget en ny ledighetsprosent for 4. kvartal 2008 (merket 'ny').' Revisjonen er nærmere omtalt på nettsiden www.ssb.no/kortsys/.