Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

Til toppen
07282: Registrerte arbeidsledige ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken (avslutta serie) 2007K4 - 2012K4
Sist endret
24.02.2014
Kontakt
Christoffer Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 91 33 46 96
chb@ssb.no

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsledige ikke registrert bosatt:
personer
Arbeidsledige ikke registrert bosatt i prosent av ikke registrert bosatte lønnstakere og arbeidsledige:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
landbakgrunn
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

landbakgrunn

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I mars 2010 meldte NAV at 4700 personer var feilaktig registrert som helt ledige i februar 2010. Feilen var mindre for tidligere måneder, men går tilbake til oktober 2008. Les mer om dette på NAVs hjemmesider. Tabellen ble oppdatert med korrigerte tall 7. februar 2011.
statistikkvariabel
Arbeidsledige ikke registrert bosatt i prosent av ikke registrert bosatte lønnstakere og arbeidsledige
Tallene for lønnstakere ikke registrert bosatt for 4. kvartal 2008 er revidert. Det er dermed laget en ny ledighetsprosent for 4. kvartal 2008 (merket 'ny').' Revisjonen er nærmere omtalt på nettsiden www.ssb.no/kortsys/.

Brukerveiledning for statistikkbanken