Prisindeks for engroshandel

07237: Prisindeks for engroshandel, etter næring (SN2007) (2015=100) 2000K1 - 2020K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

næring

Totalt 15 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 82 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.07.2020
Kontakt
Caroline Moe, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 431
cam@ssb.no

Marie Karoline Skjeldås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 480
oli@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
indeks
Basisperiode
Prisindeks:
2015=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene ble rettet 11. juli 2018 kl 08:00.

Brukerveiledning for statistikkbanken