Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

07117: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter landbakgrunn og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken 2001K1 - 2017K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 2 Valgte

Søk

landbakgrunn

I alt 246 Valgte

Søk

kjønn

I alt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

I alt 67 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2017
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4791
ols@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsledige:
personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (prosent):
prosent
Referansetid
Arbeidsledige:
31.12.
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (prosent):
31.12.
Målemetode
Arbeidsledige:
Situasjon (tidspunkt)
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Arbeidsledige:
Nei
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (prosent):
Nei
Sesongjustert
Arbeidsledige:
Nei
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

EU-land i Øst-Europa er flyttet fra 'Øst-Europa ellers' til 'EU land i Øst-Europa' fom. kvartalet de ble EU-medlemmer.
2003 k2: 115 Estland, 124 Latvia, 131 Polen, 136 Litauen, 146 Slovenia, 152 Ungarn, 157 Slovakia, 158 Tsjekkia.
2007 k1: 113 Bulgaria, 133 Romania.

EU-land i Øst-Europa er flyttet fra gruppe 2 til gruppe1 fom. kvartalet de ble EU-medlemmer:
2004 k2: 115 Estland, 124 Latvia, 131 Polen, 136 Litauen, 146 Slovenia, 152 Ungarn, 157 Slovakia, 158 Tsjekkia.
2007 k1: 113 Bulgaria, 133 Romania.

Land som er flyttet fra gruppe 2 til gruppe 1 fom. kvartalet de ble EU-medlemmer:
2004 k2: 126 Malta, 500 Kypros.

Asia inkluderer Tyrkia og Kypros.

Korrigert tidsserie publisert 02.12.2009.

landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken