Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)

Til toppen
07100: Vareprisindeks for industrinæringene. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (avslutta serie) 2000 - 2014
Sist endret
09.01.2015
Kontakt
Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 928 39 776
esk@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 355
elm@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Måleenhet
Vareprisindeks (2000=100):
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Vekter:
vekter
Referansetid
Vareprisindeks (2000=100):
15. i måneden
Årsendring (prosent):
15. i måneden
Vekter:
15. per måned
Basisperiode
Vareprisindeks (2000=100):
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
marked
næring/varegruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

marked

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
næring/varegruppe

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken