Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)

Til toppen

07099: Vareprisindeks for industrinæringene. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (avslutta serie) 2000M01 - 2015M10

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valgt 1 av totalt 190

marked


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

næring/varegruppe


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisindeksen for tjenester til bergverk og utvinning ble første gang publisert i januar-indeksen 2012, og det ble da publisert indeksverdier tilbake til desember 2011. I den forbindelse ble indeksen for olje og gassutvinning flyttet til tabellen for Næring, industrier. Denne indeksen, sammen med tjenester til bergverksdrift og utvinning, utgjør indeksen for utvinning og utvinningstjenester, som finnes i tabellen for Næring, totaler. Tall for oktober 2015 ble revidert 11.1.2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken