Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)

Til toppen
07099: Vareprisindeks for industrinæringene. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (avslutta serie) 2000M01 - 2015M10
Sist endret
11.01.2016
Kontakt
Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 928 39 776
esk@ssb.no

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 355
elm@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Måleenhet
Vareprisindeks (2000=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Vekter:
vekter
Referansetid
Vareprisindeks (2000=100):
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
Slutten av måneden
12-måneders endring (prosent):
15. i måneden
Vekter:
Slutten av måneden
Basisperiode
Vareprisindeks (2000=100):
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
marked
næring/varegruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 190 Valgte 1

marked

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
næring/varegruppe

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Prisindeksen for tjenester til bergverk og utvinning ble første gang publisert i januar-indeksen 2012, og det ble da publisert indeksverdier tilbake til desember 2011. I den forbindelse ble indeksen for olje og gassutvinning flyttet til tabellen for Næring, industrier. Denne indeksen, sammen med tjenester til bergverksdrift og utvinning, utgjør indeksen for utvinning og utvinningstjenester, som finnes i tabellen for Næring, totaler.
Tall for oktober 2015 ble revidert 11.1.2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken