Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07099: Vareprisindeks for industrinæringene. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (avslutta serie) 2000M01 - 2015M10

Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 928 39 776
Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 97 01 28 49
11.01.2016 10:00
Vareprisindeks (2000=100):
indeks
Månedsendring (prosent):
prosent
12-måneders endring (prosent):
prosent
Vekter (promille):
promille
Vareprisindeks (2000=100):
15. i måneden
Månedsendring (prosent):
Slutten av måneden
12-måneders endring (prosent):
15. i måneden
Vekter (promille):
Slutten av måneden
Vareprisindeks (2000=100):
2000=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valgt 1 av totalt 190

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisindeksen for tjenester til bergverk og utvinning ble første gang publisert i januar-indeksen 2012, og det ble da publisert indeksverdier tilbake til desember 2011. I den forbindelse ble indeksen for olje og gassutvinning flyttet til tabellen for Næring, industrier. Denne indeksen, sammen med tjenester til bergverksdrift og utvinning, utgjør indeksen for utvinning og utvinningstjenester, som finnes i tabellen for Næring, totaler.