Politi og påtale - StatRes (opphørt)

Til toppen
07042: StatRes. Politi og påtale. Resultater. Uro for lovbrudd, etter type lovbrudd (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2009
Sist endret
11.11.2010
Kontakt
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 406
rhd@ssb.no

Måleenhet
Urolig for vold eller trusler den siste tiden. Prosent:
prosent
Urolig for tyveri eller skadeverk den siste tiden. Prosent:
prosent
Referansetid
Urolig for vold eller trusler den siste tiden. Prosent:
31.12.
Urolig for tyveri eller skadeverk den siste tiden. Prosent:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall kan ikke forekomme

Brukerveiledning for statistikkbanken