Jernbaneverket - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07037: StatRes. Jernbaneverket. Resultater, etter banestrekning (avslutta serie) 2005 - 2013

Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
25.09.2014 10:00
Andel dobbeltspor (prosent):
prosent
Sporkvalitet:
kvotient
Planoverganger per kilometer bane:
antall
Andel planoverganger med lys og bom (prosent):
prosent
Signalfeil med driftsforstyrrelser per kilometer bane:
antall
Kontaktledningsfeil med driftsforstyrrelser per kilometer bane:
antall
Påkjørt elg:
antall
Andel krysningsspor (lengde) > 600 meter:
prosent
Andel krysningsspor (antall) > 600 meter:
prosent
Andel dobbeltspor (prosent):
31.12
Sporkvalitet:
31.12
Planoverganger per kilometer bane:
31.12
Andel planoverganger med lys og bom (prosent):
31.12
Signalfeil med driftsforstyrrelser per kilometer bane:
31.12
Kontaktledningsfeil med driftsforstyrrelser per kilometer bane:
31.12
Påkjørt elg:
31.12
Andel krysningsspor (lengde) > 600 meter:
31.12
Andel krysningsspor (antall) > 600 meter:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel dobbeltspor (prosent) , Sporkvalitet , Planoverganger per kilometer bane ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Nordlandsbanen (Trondheim - Bodø) , Sørlandsbanen (Drammen - Stavanger) ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000