Jernbaneverket - StatRes (opphørt)

Til toppen

07036: StatRes. Jernbaneverket. Resultater. Reisetid, etter togstrekning (timer) (avslutta serie) 2005 - 2013

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
togstrekning
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 9

togstrekning

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Trondheim - Bodø , Oslo - Stavanger , Oslo - Trondheim ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Oslo-Skien ble kjørt via Sørlandsbanen og Bratsbergbanen i 2005 og 2006, men går via Vestfoldbanen fra og med 2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken