Jernbaneverket - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07035: StatRes. Jernbaneverket. Aktiviteter og tjenester, etter banestrekning (avslutta serie) 2005 - 2013

Kristian Grimstad, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
25.09.2014 10:00
Bane, hovedspor (km):
km
- Uten regulær trafikk (km):
km
- Med regulær trafikk (km):
km
- Dobbeltspor (km):
km
- Elektrifisert (km):
km
Planoverganger (antall):
antall
Planovergang med lys og bom (antall):
antall
Stasjoner med persontrafikk (antall):
antall
Stasjoner med både tekst- og lydinformasjon (antall):
antall
Stasjoner med tekst- og/eller lydinformasjon (antall):
antall
Stasjoner med simultan tekst- og lydinformasjon (antall):
antall
Plattformer (antall):
antall
Plattformer i henhold til standard for universell utforming (antall):
antall
Tunneler (antall):
antall
Bruer (antall):
antall
Krysningsspor (meter):
meter
Krysningsspor (antall):
antall
Krysningsspor > 600 meter (meter):
meter
Krysningsspor > 600 meter (antall):
antall
Bane, hovedspor (km):
31.12
- Uten regulær trafikk (km):
31.12
- Med regulær trafikk (km):
31.12
- Dobbeltspor (km):
31.12
- Elektrifisert (km):
31.12
Planoverganger (antall):
31.12
Planovergang med lys og bom (antall):
31.12
Stasjoner med persontrafikk (antall):
31.12
Stasjoner med både tekst- og lydinformasjon (antall):
31.12
Stasjoner med tekst- og/eller lydinformasjon (antall):
31.12
Stasjoner med simultan tekst- og lydinformasjon (antall):
31.12
Plattformer (antall):
31.12
Plattformer i henhold til standard for universell utforming (antall):
31.12
Tunneler (antall):
31.12
Bruer (antall):
31.12
Krysningsspor (meter):
31.12
Krysningsspor (antall):
31.12
Krysningsspor > 600 meter (meter):
31.12
Krysningsspor > 600 meter (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bane, hovedspor (km) , - Uten regulær trafikk (km) , - Med regulær trafikk (km) ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Nordlandsbanen (Trondheim - Bodø) , Sørlandsbanen (Drammen - Stavanger) ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000