Jernbaneverket - StatRes (opphørt)

Til toppen

07035: StatRes. Jernbaneverket. Aktiviteter og tjenester, etter banestrekning (avslutta serie) 2005 - 2013

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
banestrekning

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bane, hovedspor (km) , - Uten regulær trafikk (km) , - Med regulær trafikk (km) ,

Valgt 1 av totalt 19

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 9

banestrekning

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Nordlandsbanen (Trondheim - Bodø) , Sørlandsbanen (Drammen - Stavanger) ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken