Jernbaneverket - StatRes (opphørt)

07032: StatRes. Jernbaneverket. Resultater (avslutta serie) 2005 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Elektrifisert bane (prosent):
prosent
Gjennomsnitt drepte siste 20 år:
personer
Drepte:
personer
Alvorlig skadde:
personer
Påkjørte dyr:
dyr
Referansetid
Elektrifisert bane (prosent):
31.12
Drepte:
31.12
Alvorlig skadde:
31.12
Påkjørte dyr:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken