Jernbaneverket - StatRes (opphørt)

Til toppen

07031: StatRes. Jernbaneverket. Resultater. Persontog, etter banestrekning og togtype (avslutta serie) 2005 - 2013

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type tog
Må velges *
bane

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 9

type tog

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

bane

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Nordlandsbanen , Sørlandsbanen ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken