Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)

Til toppen
07029: StatRes. Toll- og avgiftsetaten. Resultater. Behandlede søknader, etter saksbehandlingstid (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2013
Sist endret
01.07.2014
Kontakt
Jan Olav Rørhus, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 690
jao@ssb.no

Måleenhet
Andel søknader om tollkreditt ferdigbehandlet (prosent):
prosent
Andel søknader om statusendring av kjøretøy ferdigbehandlet (prosent):
prosent
Andel søknader om klassifisering av varer ferdigbehandlet (prosent):
prosent
Referansetid
Andel søknader om tollkreditt ferdigbehandlet (prosent):
31.12.
Andel søknader om statusendring av kjøretøy ferdigbehandlet (prosent):
31.12.
Andel søknader om klassifisering av varer ferdigbehandlet (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
saksbehandlingstid
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

saksbehandlingstid
Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken