Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)

Til toppen

07029: StatRes. Toll- og avgiftsetaten. Resultater. Behandlede søknader, etter saksbehandlingstid (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

saksbehandlingstid

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken