Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)

07029: StatRes. Toll- og avgiftsetaten. Resultater. Behandlede søknader, etter saksbehandlingstid (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

saksbehandlingstid Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2014
Kontakt
Jan Olav Rørhus, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 690
jao@ssb.no

Måleenhet
Andel søknader om tollkreditt ferdigbehandlet (prosent):
prosent
Andel søknader om statusendring av kjøretøy ferdigbehandlet (prosent):
prosent
Andel søknader om klassifisering av varer ferdigbehandlet (prosent):
prosent
Referansetid
Andel søknader om tollkreditt ferdigbehandlet (prosent):
31.12.
Andel søknader om statusendring av kjøretøy ferdigbehandlet (prosent):
31.12.
Andel søknader om klassifisering av varer ferdigbehandlet (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken