Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)

07028: StatRes. Toll- og avgiftsetaten. Resultater. Innkreving av avgifter (mill. kr) (avslutta serie) 2005 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

type avgift

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2014
Kontakt
Jan Olav Rørhus, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 690
jao@ssb.no

Måleenhet
Innkrevd beløp:
mill. kr
Årets restanser:
mill. kr
Akkumulerte restanser:
mill. kr
Årets restanser inkl. kontrollkrav:
mill. kr
Akkumulerte restanser inkl. kontrollkrav:
mill. kr
Referansetid
Innkrevd beløp:
31.12.
Årets restanser:
31.12.
Akkumulerte restanser:
31.12.
Årets restanser inkl. kontrollkrav:
31.12.
Akkumulerte restanser inkl. kontrollkrav:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel: Innkrevd beløp , type avgift: Motorvognavgifter
Innkrevd beløp av motorvognavgifter og særavgifter har et brudd fra overgangen til 2011. Dette skyldes at bensin og autodieselavgift inntektsføres under særavgifter og ikke lengre under motorvognavgifter. Tall for 2011 ble oppdatert 24.06.2013
For mer informasjon, se Om statistikken.
statistikkvariabel: Innkrevd beløp , type avgift: Særavgifter
Innkrevd beløp av motorvognavgifter og særavgifter har et brudd fra overgangen til 2011. Dette skyldes at bensin og autodieselavgift inntektsføres under særavgifter og ikke lengre under motorvognavgifter. Tall for 2011 ble oppdatert 24.06.2013
For mer informasjon, se Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken