Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)

07024: StatRes. Toll- og avgiftsetaten. Ressursinnsats (avslutta serie) 2005 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2014
Kontakt
Jan Olav Rørhus, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 690
jao@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Overføringer (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Totale utgifter (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon:
prosent
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon:
prosent
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
mill. kr
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
årsverk
Referansetid
Driftsutgifter (mill. kr):
31.12.
Egenproduksjon (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Overføringer (mill. kr):
31.12.
Investeringer (mill. kr):
31.12.
Totale utgifter (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon:
31.12.
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon:
31.12.
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
31.12.
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Pristype
Driftsutgifter (mill. kr):
Løpende priser
Egenproduksjon (mill. kr):
Løpende priser
Lønnskostnader (mill. kr):
Løpende priser
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
Løpende priser
Overføringer (mill. kr):
Løpende priser
Investeringer (mill. kr):
Faste priser
Totale utgifter (mill. kr):
Løpende priser
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon:
Løpende priser
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon:
Løpende priser
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
Løpende priser
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken