Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06953: StatRes. Universiteter og høgskoler. Resultater. Antall 60-studiepoengenheter, etter institusjonstype (avslutta serie) 2006-2007 - 2012-2013

Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
25.08.2014 10:00
Antall studiepoeng (nye):
studiepoeng
Antall 60-studiepoengenheter:
studiepoeng
Antall studiepoeng (nye):
01.10-30.09
Antall 60-studiepoengenheter:
01.10-30.09
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Antall studiepoeng på hvert lærested fremkommer ved å summere antall nye studiepoeng som er tatt på det enkelte lærested. Tallene påvirkes av endringer i lærestedenes institusjonstype. I 2005 ble Høgskolen i Stavanger (statlig høgskole) til Universitetet i Stavanger (universitet), og Norges landbrukshøgskole (vitenskapelig høgskole) ble til Universitetet for miljø- og biovitenskap (universitet). Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk har endret status fra høgskole til vitenskapelig høgskole fra 1. januar 2010. Omfatter studier i logistikk. Statlige universiteter og høgskoler i alt, ekskl. Politihøgskolen viser totaltall for de statlige universitetene og høgskolene som får sin bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Politihøgskolen er underlagt Justis- og politidepartementet.

institusjonstype

Statlige universiteter og høgskoler i alt, ekskl. Politihøgskolen

Viser totaltall for de statlige universitetene og høgskolene som får sin bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Politihøgskolen er underlagt Justis - og politidepartementet.