Utenrikshandel med sjøfartstjenester (opphørt)

06951: Utenrikshandel med tjenester, utenriks sjøfart, etter type tjeneste (mill. kr) (avslutta serie) 2006 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2012
Kontakt
Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Anne Marie Stomperud, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5413
ams@ssb.no

Måleenhet
Eksport i alt:
mill. kr
Eksport av passasjertransport til sjøs:
mill. kr
Eksport av godsfrakt til sjøs:
mill. kr
Eksport av utleie av skip med mannskap:
mill. kr
Eksport av utleie av skip uten mannskap:
mill. kr
Eksport av tjenester tilknyttet transport og reisevirksomhet:
mill. kr
Eksport av andre tjenester:
mill. kr
Import i alt:
mill. kr
Import av leie av skip med mannskap:
mill. kr
Import av leie av skip uten mannskap:
mill. kr
Import av lagrings-, laste- og lossetjenester:
mill. kr
Import av andre tjenester tilknyttet sjøtransport:
mill. kr
Import av leie av arbeidskraft:
mill. kr
Import av leiearbeid og reparasjoner:
mill. kr
Import av andre tjenester:
mill. kr
Referansetid
Eksport i alt:
31.12.
Eksport av passasjertransport til sjøs:
31.12.
Eksport av godsfrakt til sjøs:
31.12.
Eksport av utleie av skip med mannskap:
31.12.
Eksport av utleie av skip uten mannskap:
31.12.
Eksport av tjenester tilknyttet transport og reisevirksomhet:
31.12.
Eksport av andre tjenester:
31.12.
Import i alt:
31.12.
Import av leie av skip med mannskap:
31.12.
Import av leie av skip uten mannskap:
31.12.
Import av lagrings-, laste- og lossetjenester:
31.12.
Import av andre tjenester tilknyttet sjøtransport:
31.12.
Import av leie av arbeidskraft:
31.12.
Import av leiearbeid og reparasjoner:
31.12.
Import av andre tjenester:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken