Utenrikshandel med sjøfartstjenester (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06951: Utenrikshandel med tjenester, utenriks sjøfart, etter type tjeneste (mill. kr) (avslutta serie) 2006 - 2010

Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
Anne Marie Stomperud, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5413
19.06.2012 10:00
Eksport i alt:
mill. kr
Eksport av passasjertransport til sjøs:
mill. kr
Eksport av godsfrakt til sjøs:
mill. kr
Eksport av utleie av skip med mannskap:
mill. kr
Eksport av utleie av skip uten mannskap:
mill. kr
Eksport av tjenester tilknyttet transport og reisevirksomhet:
mill. kr
Eksport av andre tjenester:
mill. kr
Import i alt:
mill. kr
Import av leie av skip med mannskap:
mill. kr
Import av leie av skip uten mannskap:
mill. kr
Import av lagrings-, laste- og lossetjenester:
mill. kr
Import av andre tjenester tilknyttet sjøtransport:
mill. kr
Import av leie av arbeidskraft:
mill. kr
Import av leiearbeid og reparasjoner:
mill. kr
Import av andre tjenester:
mill. kr
Eksport i alt:
31.12.
Eksport av passasjertransport til sjøs:
31.12.
Eksport av godsfrakt til sjøs:
31.12.
Eksport av utleie av skip med mannskap:
31.12.
Eksport av utleie av skip uten mannskap:
31.12.
Eksport av tjenester tilknyttet transport og reisevirksomhet:
31.12.
Eksport av andre tjenester:
31.12.
Import i alt:
31.12.
Import av leie av skip med mannskap:
31.12.
Import av leie av skip uten mannskap:
31.12.
Import av lagrings-, laste- og lossetjenester:
31.12.
Import av andre tjenester tilknyttet sjøtransport:
31.12.
Import av leie av arbeidskraft:
31.12.
Import av leiearbeid og reparasjoner:
31.12.
Import av andre tjenester:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eksport i alt , Eksport av passasjertransport til sjøs , Eksport av godsfrakt til sjøs ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000