Veksthus og planteskoler (opphørt)

06826: Produksjon av grønnsaker og bær i veksthus (avslutta serie) 1998 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

vekstslag Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2008
Kontakt
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med vedkommende prouksjon (bedrifter):
bedrifter
Produsert mengde (1 000 stk):
1 000 stk
Produsert mengde (tonn):
tonn
Referansetid
Jordbruksbedrifter med vedkommende prouksjon (bedrifter):
31.12.
Produsert mengde (1 000 stk):
31.12.
Produsert mengde (tonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter bedrifter med mist 300 m2 veksthusareal.
Xxx

Brukerveiledning for statistikkbanken