Til toppen

06826: Produksjon av grønnsaker og bær i veksthus (avslutta serie) 1998 - 2006

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Grønsaker i alt , Tomat i veksthus , Agurk i veksthus ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter bedrifter med mist 300 m2 veksthusareal. Xxx