Veksthus og planteskoler (opphørt)

06817: Produksjon av snittblomster, blomstrende potteplanter, dekorasjonsplanter og utplantingsplanter i veksthus (avslutta serie) 1998 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

blomstertype

Totalt 32 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.05.2008
Kontakt
Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med veksthusproduksjon (bedrifter):
bedrifter
Produsent mengde (1 000 stk):
1000 stk
Referansetid
Jordbruksbedrifter med veksthusproduksjon (bedrifter):
31.12.
Produsent mengde (1 000 stk):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter bedrifter med mist 300 m2 veksthusareal.

Brukerveiledning for statistikkbanken