Registrerte arbeidsledige blant innvandrere

Til toppen
06736: Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 16-74 år, etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og kjønn (avslutta serie) 2002K1 - 2008K3
Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsledige:
personer
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Arbeidsledige i prosent av bosatte:
prosent
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
prosent
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
prosent
Referansetid
Arbeidsledige:
31.12.
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
31.12.
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak:
31.12.
Arbeidsledige i prosent av bosatte:
31.12.
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
31.12.
Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
landbakgrunn
botid
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 27 Valgte 1


Totalt 246 Valgte 0

Valgfri variabel
botid

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

EU-land i Øst-Europa er flyttet fra 'Øst-Europa ellers' til 'EU land i Øst-Europa' fom. kvartalet de ble EU-medlemmer.
2003 k2: 115 Estland, 124 Latvia, 131 Polen, 136 Litauen, 146 Slovenia, 152 Ungarn, 157 Slovakia, 158 Tsjekkia.
2007 k1: 113 Bulgaria, 133 Romania.
.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere tall for gruppen.
Botid beregnes fra året man ble bosatt.

EU-land i Øst-Europa er flyttet fra gruppe 2 til gruppe1 fom. kvartalet de ble EU-medlemmer:
2004 k2: 115 Estland, 124 Latvia, 131 Polen, 136 Litauen, 146 Slovenia, 152 Ungarn, 157 Slovakia, 158 Tsjekkia.
2007 k1: 113 Bulgaria, 133 Romania.

Land som er flyttet fra gruppe 2 til gruppe 1 fom. kvartalet de ble EU-medlemmer:
2004 k2: 126 Malta, 500 Kypros.

Asia inkluderer Tyrkia og Kypros.

Korrigert tidsserie publisert 05.12.2018.

landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken