Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06725: Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart. Frakter og driftskostnader, etter fartøygruppe (avslutta serie) 2006

Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
29.01.2008 10:00
Frakt-/passasjerinntekter:
1 000 kr
Utleie av fartøy med mannskap:
1 000 kr
Utleie av fartøy uten mannskap:
1 000 kr
Annen inntekt:
1 000 kr
Bunkers-/drifstoffkostnader:
1 000 kr
Kostnader til gebyrer/avgifter til staten, havneavgifter og godshåndteringskostnader:
1 000 kr
Mannskapskostnader:
1 000 kr
Kostnader til periodisk vedlikehold:
1 000 kr
Avskrivninger:
1 000 kr
Forsikringspremie til skip:
1 000 kr
Andre administrative kostnader til drift av skip:
1 000 kr
Leie av skip med mannskap:
1 000 kr
Leie av skip uten mannskap:
1 000 kr
Frakt-/passasjerinntekter:
31.12.
Utleie av fartøy med mannskap:
31.12.
Utleie av fartøy uten mannskap:
31.12.
Annen inntekt:
31.12.
Bunkers-/drifstoffkostnader:
31.12.
Kostnader til gebyrer/avgifter til staten, havneavgifter og godshåndteringskostnader:
31.12.
Mannskapskostnader:
31.12.
Kostnader til periodisk vedlikehold:
31.12.
Avskrivninger:
31.12.
Forsikringspremie til skip:
31.12.
Andre administrative kostnader til drift av skip:
31.12.
Leie av skip med mannskap:
31.12.
Leie av skip uten mannskap:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Frakt-/passasjerinntekter , Utleie av fartøy med mannskap , Utleie av fartøy uten mannskap ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000