Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt)

06725: Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart. Frakter og driftskostnader, etter fartøygruppe 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

fartøygruppe Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.01.2008
Kontakt
Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Måleenhet
Frakt-/passasjerinntekter:
1 000 kr
Utleie av fartøy med mannskap:
1 000 kr
Utleie av fartøy uten mannskap:
1 000 kr
Annen inntekt:
1 000 kr
Bunkers-/drifstoffkostnader:
1 000 kr
Kostnader til gebyrer/avgifter til staten, havneavgifter og godshåndteringskostnader:
1 000 kr
Mannskapskostnader:
1 000 kr
Kostnader til periodisk vedlikehold:
1 000 kr
Avskrivninger:
1 000 kr
Forsikringspremie til skip:
1 000 kr
Andre administrative kostnader til drift av skip:
1 000 kr
Leie av skip med mannskap:
1 000 kr
Leie av skip uten mannskap:
1 000 kr
Referansetid
Frakt-/passasjerinntekter:
31.12.
Utleie av fartøy med mannskap:
31.12.
Utleie av fartøy uten mannskap:
31.12.
Annen inntekt:
31.12.
Bunkers-/drifstoffkostnader:
31.12.
Kostnader til gebyrer/avgifter til staten, havneavgifter og godshåndteringskostnader:
31.12.
Mannskapskostnader:
31.12.
Kostnader til periodisk vedlikehold:
31.12.
Avskrivninger:
31.12.
Forsikringspremie til skip:
31.12.
Andre administrative kostnader til drift av skip:
31.12.
Leie av skip med mannskap:
31.12.
Leie av skip uten mannskap:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken