Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt)

Til toppen

06725: Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart. Frakter og driftskostnader, etter fartøygruppe (avslutta serie) 2006

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Frakt-/passasjerinntekter , Utleie av fartøy med mannskap , Utleie av fartøy uten mannskap ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000