Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt)

Til toppen

06724: Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart. Driftsvariable, etter fartøygruppe (avslutta serie) 2006

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken