Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06724: Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart. Driftsvariable, etter fartøygruppe (avslutta serie) 2006

Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
29.01.2008 10:00
Dager i inntektsgivende fart (dager):
dager
Utseilt distanse (nautiske mil):
nautiske mil
Utseilt distanse i ballast (nautiske mil):
nautiske mil
Transportert godsmengde mellom norske havner (tonn):
tonn
Transportert godsmengde mellom norske og utenlandske havner (tonn):
tonn
Antall skip i inntektsgivende fart (skip):
skip
Gjennomsnittlig transportstrekning med last (nautiske mil):
nautiske mil
Dager i inntektsgivende fart (dager):
31.12.
Utseilt distanse (nautiske mil):
31.12.
Utseilt distanse i ballast (nautiske mil):
31.12.
Transportert godsmengde mellom norske havner (tonn):
31.12.
Transportert godsmengde mellom norske og utenlandske havner (tonn):
31.12.
Antall skip i inntektsgivende fart (skip):
31.12.
Gjennomsnittlig transportstrekning med last (nautiske mil):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000