Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt)

06724: Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart. Driftsvariable, etter fartøygruppe 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

fartøygruppe Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.01.2008
Kontakt
Terje Atle Gjertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5616
tgj@ssb.no

Måleenhet
Dager i inntektsgivende fart (dager):
dager
Utseilt distanse (nautiske mil):
nautiske mil
Utseilt distanse i ballast (nautiske mil):
nautiske mil
Transportert godsmengde mellom norske havner (tonn):
tonn
Transportert godsmengde mellom norske og utenlandske havner (tonn):
tonn
Antall skip i inntektsgivende fart (skip):
skip
Gjennomsnittlig transportstrekning med last (nautiske mil):
nautiske mil
Referansetid
Dager i inntektsgivende fart (dager):
31.12.
Utseilt distanse (nautiske mil):
31.12.
Utseilt distanse i ballast (nautiske mil):
31.12.
Transportert godsmengde mellom norske havner (tonn):
31.12.
Transportert godsmengde mellom norske og utenlandske havner (tonn):
31.12.
Antall skip i inntektsgivende fart (skip):
31.12.
Gjennomsnittlig transportstrekning med last (nautiske mil):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken