Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06653: StatRes. Universiteter og høgskoler. Relaterte indikatorer. Personer med høyere utdanning, etter alder (avslutta serie) 2004 - 2013

Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
25.08.2014 10:00
Personer i befolkningen:
personer
Personer med høyere utdanning:
personer
Personer med høyere utdanning, kort:
personer
Personer med høyere utdanning, lang:
personer
Personer med forskerutdanning:
personer
Personer med høyere utdanning i andel av befolkningen (prosent):
prosent
Personer med høyere utdanning, kort i andel av befolkningen (prosent):
prosent
Personer med høyere utdanning, lang i andel av befolkningen (prosent):
prosent
Personer med forskerutdanning i andel av befolkningen (prosent):
prosent
Personer i befolkningen:
01.10
Personer med høyere utdanning:
01.10
Personer med høyere utdanning, kort:
01.10
Personer med høyere utdanning, lang:
01.10
Personer med forskerutdanning:
01.10
Personer med høyere utdanning i andel av befolkningen (prosent):
01.10
Personer med høyere utdanning, kort i andel av befolkningen (prosent):
01.10
Personer med høyere utdanning, lang i andel av befolkningen (prosent):
01.10
Personer med forskerutdanning i andel av befolkningen (prosent):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer i befolkningen , Personer med høyere utdanning , Personer med høyere utdanning, kort ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle aldre (16 år og over) , 16-19 år , 20-24 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personer 16 år og over

statistikkvariabel

Personer med høyere utdanning, kort

Høyere utdanning, kort omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år

Personer med høyere utdanning, lang

Høyere utdanning, lang omfatter utdanninger på mer enn 4 år.

Personer med høyere utdanning i andel av befolkningen (prosent)

Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

Personer med høyere utdanning, kort i andel av befolkningen (prosent)

Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

Personer med høyere utdanning, lang i andel av befolkningen (prosent)

Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

Personer med forskerutdanning i andel av befolkningen (prosent)

Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.