Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06646: StatRes. Universiteter og høgskoler. Resultater. Fullførte laveregradsstudier på normert studietid, etter utvalgte studier (avslutta serie) 2003-2004 - 2012-2013

Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
Torill Vangen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5280
25.08.2014 10:00
Fullførte laveregradsstudier i alt:
studier
Fullførte laveregradsstudier, fullført innen normert studietid:
studier
Fullførte laveregradsstudier, fullført innen normert studietid (prosent):
prosent
Fullførte laveregradsstudier i alt:
01.10.-30.09.
Fullførte laveregradsstudier, fullført innen normert studietid:
01.10.-30.09.
Fullførte laveregradsstudier, fullført innen normert studietid (prosent):
01.10.-30.09.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003-2004 , 2004-2005 , 2005-2006 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Laveregradsstudier i alt , Høgskolekandidat, 2 år , Høgskolekandidat, 3 år ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000