Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06645: StatRes. Statsforvaltningen. Ressursinnsats. Utgifter etter art og departement inkl underliggende enheter (avslutta serie) 2004 - 2008

Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 652
18.06.2009 10:00
A. DRIFTSUTGIFTER (EKSKL. KAPITALSLIT) (mill. kr):
mill. kr
A1. Egenproduksjon (ekskl. kapitalslit) (mill. kr):
mill. kr
A11. Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
A12. Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
A2. Produktkjøp til husholdninger (mill. kr):
mill. kr
A3. Formuesutgifter (mill. kr):
mill. kr
A4. Subsidier (mill. kr):
mill. kr
A5. Stønader til husholdninger (mill. kr):
mill. kr
A6. Overføringer (mill. kr):
mill. kr
A7. Kapitaloverføringer (mill. kr):
mill. kr
B. BRUTTOINVESTERING I IKKE-FINANSIELL KAPITAL (mill. kr):
mill. kr
B1. Netto anskaffelser av fast realkapital (mill. kr):
mill. kr
B3. Netto anskaffelser av tomter og grunn (mill. kr):
mill. kr
C. TOTALE UTGIFTER (A+B) (mill. kr):
mill. kr
A. DRIFTSUTGIFTER (EKSKL. KAPITALSLIT) (mill. kr):
31.12.
A1. Egenproduksjon (ekskl. kapitalslit) (mill. kr):
31.12.
A11. Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
A12. Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
A2. Produktkjøp til husholdninger (mill. kr):
31.12.
A3. Formuesutgifter (mill. kr):
31.12.
A4. Subsidier (mill. kr):
31.12.
A5. Stønader til husholdninger (mill. kr):
31.12.
A6. Overføringer (mill. kr):
31.12.
A7. Kapitaloverføringer (mill. kr):
31.12.
B. BRUTTOINVESTERING I IKKE-FINANSIELL KAPITAL (mill. kr):
31.12.
B1. Netto anskaffelser av fast realkapital (mill. kr):
31.12.
B3. Netto anskaffelser av tomter og grunn (mill. kr):
31.12.
C. TOTALE UTGIFTER (A+B) (mill. kr):
31.12.
A. DRIFTSUTGIFTER (EKSKL. KAPITALSLIT) (mill. kr):
Løpende priser
A1. Egenproduksjon (ekskl. kapitalslit) (mill. kr):
Løpende priser
A11. Lønnskostnader (mill. kr):
Løpende priser
A12. Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
Løpende priser
A2. Produktkjøp til husholdninger (mill. kr):
Løpende priser
A3. Formuesutgifter (mill. kr):
Løpende priser
A4. Subsidier (mill. kr):
Løpende priser
A5. Stønader til husholdninger (mill. kr):
Løpende priser
A6. Overføringer (mill. kr):
Løpende priser
A7. Kapitaloverføringer (mill. kr):
Løpende priser
B. BRUTTOINVESTERING I IKKE-FINANSIELL KAPITAL (mill. kr):
Løpende priser
B1. Netto anskaffelser av fast realkapital (mill. kr):
Løpende priser
B3. Netto anskaffelser av tomter og grunn (mill. kr):
Løpende priser
C. TOTALE UTGIFTER (A+B) (mill. kr):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A. DRIFTSUTGIFTER (EKSKL. KAPITALSLIT) (mill. kr) , A1. Egenproduksjon (ekskl. kapitalslit) (mill. kr) , A11. Lønnskostnader (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Konge, Regjering, Storting, Høyesterett , Utenriksdepartementet , Kunnskapsdepartementet ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Departementenes navn og ansvarsområder er ikke stabile over tid, og skaper brudd i tidsseriene. Se St.prp. nr. 1 og St.meld. nr. 3 for detaljer. Lønnskostnader under Fornyings- og administrasjonsdepartementet inkluderer tilskudd til Statens Pensjonskasse (kapittel 1542, post 01).