Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)

06645: StatRes. Statsforvaltningen. Ressursinnsats. Utgifter etter art og departement inkl underliggende enheter (avslutta serie) 2004 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

departement

Totalt 20 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2009
Kontakt
Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 652
fro@ssb.no

Måleenhet
A. DRIFTSUTGIFTER (EKSKL. KAPITALSLIT) (mill. kr):
mill. kr
A1. Egenproduksjon (ekskl. kapitalslit) (mill. kr):
mill. kr
A11. Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
A12. Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
A2. Produktkjøp til husholdninger (mill. kr):
mill. kr
A3. Formuesutgifter (mill. kr):
mill. kr
A4. Subsidier (mill. kr):
mill. kr
A5. Stønader til husholdninger (mill. kr):
mill. kr
A6. Overføringer (mill. kr):
mill. kr
A7. Kapitaloverføringer (mill. kr):
mill. kr
B. BRUTTOINVESTERING I IKKE-FINANSIELL KAPITAL (mill. kr):
mill. kr
B1. Netto anskaffelser av fast realkapital (mill. kr):
mill. kr
B3. Netto anskaffelser av tomter og grunn (mill. kr):
mill. kr
C. TOTALE UTGIFTER (A+B) (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
A. DRIFTSUTGIFTER (EKSKL. KAPITALSLIT) (mill. kr):
31.12.
A1. Egenproduksjon (ekskl. kapitalslit) (mill. kr):
31.12.
A11. Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
A12. Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
A2. Produktkjøp til husholdninger (mill. kr):
31.12.
A3. Formuesutgifter (mill. kr):
31.12.
A4. Subsidier (mill. kr):
31.12.
A5. Stønader til husholdninger (mill. kr):
31.12.
A6. Overføringer (mill. kr):
31.12.
A7. Kapitaloverføringer (mill. kr):
31.12.
B. BRUTTOINVESTERING I IKKE-FINANSIELL KAPITAL (mill. kr):
31.12.
B1. Netto anskaffelser av fast realkapital (mill. kr):
31.12.
B3. Netto anskaffelser av tomter og grunn (mill. kr):
31.12.
C. TOTALE UTGIFTER (A+B) (mill. kr):
31.12.
Pristype
A. DRIFTSUTGIFTER (EKSKL. KAPITALSLIT) (mill. kr):
Løpende priser
A1. Egenproduksjon (ekskl. kapitalslit) (mill. kr):
Løpende priser
A11. Lønnskostnader (mill. kr):
Løpende priser
A12. Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
Løpende priser
A2. Produktkjøp til husholdninger (mill. kr):
Løpende priser
A3. Formuesutgifter (mill. kr):
Løpende priser
A4. Subsidier (mill. kr):
Løpende priser
A5. Stønader til husholdninger (mill. kr):
Løpende priser
A6. Overføringer (mill. kr):
Løpende priser
A7. Kapitaloverføringer (mill. kr):
Løpende priser
B. BRUTTOINVESTERING I IKKE-FINANSIELL KAPITAL (mill. kr):
Løpende priser
B1. Netto anskaffelser av fast realkapital (mill. kr):
Løpende priser
B3. Netto anskaffelser av tomter og grunn (mill. kr):
Løpende priser
C. TOTALE UTGIFTER (A+B) (mill. kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Departementenes navn og ansvarsområder er ikke stabile over tid, og skaper brudd i tidsseriene. Se St.prp. nr. 1 og St.meld. nr. 3 for detaljer. Lønnskostnader under Fornyings- og administrasjonsdepartementet inkluderer tilskudd til Statens Pensjonskasse (kapittel 1542, post 01).

Brukerveiledning for statistikkbanken