Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06644: StatRes. Universiteter og høgskoler. Resultater. Studiepoeng og avlagte grader, etter institusjonstype (avslutta serie) 2003-2004 - 2010-2011

Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
07.08.2012 10:00
Studiepoeng (nye):
studiepoeng
60-studiepoengenheter:
studiepoeng
Registrerte studenter i perioden (personer):
personer
Registrerte studenter som har avlagt studiepoeng (personer):
personer
Registrerte studenter som har avlagt studiepoeng (prosent):
prosent
Gjennomsnittlig avlagte studiepoeng per student som har avlagt studiepoeng:
studiepoeng
Fullførte utdanninger (grader):
grader
Studiepoeng (nye):
01.10.
60-studiepoengenheter:
01.10.
Registrerte studenter i perioden (personer):
01.10.
Registrerte studenter som har avlagt studiepoeng (personer):
01.10.
Registrerte studenter som har avlagt studiepoeng (prosent):
01.10.
Gjennomsnittlig avlagte studiepoeng per student som har avlagt studiepoeng:
01.10.
Fullførte utdanninger (grader):
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

institusjonstype

Statlige universiteter og høgskoler i alt, ekskl. Politihøgskolen

Viser totaltall for de statlige universitetene og høgskolene som får sin bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Politihøgskolen er underlagt Justis - og politidepartementet.