Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06643: StatRes. Statsforvaltningen. Ressursinnsats. Utgifter etter art og formål (avslutta serie) 1995 - 2008

Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 652
18.06.2009 10:00
A. DRIFTSUTGIFTER (mill. kr):
mill. kr
A1. Egenproduksjon (mill. kr):
mill. kr
A11. Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
A12. Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
A13. Kapitalslit (mill. kr):
mill. kr
A2. Produktkjøp til husholdninger (mill. kr):
mill. kr
A3. Formuesutgifter (mill. kr):
mill. kr
A4. Subsidier (mill. kr):
mill. kr
A5. Stønader til husholdninger (mill. kr):
mill. kr
A6. Overføringer (mill. kr):
mill. kr
A7. Kapitaloverføringer (mill. kr):
mill. kr
B. NETTOINVESTERING I IKKE-FINANSIELL KAPITAL (mill. kr):
mill. kr
B1. Netto anskaffelser av fast realkapital (mill. kr):
mill. kr
B2. Kapitalslit (-) (mill. kr):
mill. kr
B3. Netto anskaffelser av tomter og grunn (mill. kr):
mill. kr
C. TOTALE UTGIFTER (A+B) (mill. kr):
mill. kr
A. DRIFTSUTGIFTER (mill. kr):
31.12.
A1. Egenproduksjon (mill. kr):
31.12.
A11. Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
A12. Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
A13. Kapitalslit (mill. kr):
31.12.
A2. Produktkjøp til husholdninger (mill. kr):
31.12.
A3. Formuesutgifter (mill. kr):
31.12.
A4. Subsidier (mill. kr):
31.12.
A5. Stønader til husholdninger (mill. kr):
31.12.
A6. Overføringer (mill. kr):
31.12.
A7. Kapitaloverføringer (mill. kr):
31.12.
B. NETTOINVESTERING I IKKE-FINANSIELL KAPITAL (mill. kr):
31.12.
B1. Netto anskaffelser av fast realkapital (mill. kr):
31.12.
B2. Kapitalslit (-) (mill. kr):
31.12.
B3. Netto anskaffelser av tomter og grunn (mill. kr):
31.12.
C. TOTALE UTGIFTER (A+B) (mill. kr):
31.12.
A. DRIFTSUTGIFTER (mill. kr):
Løpende priser
A1. Egenproduksjon (mill. kr):
Løpende priser
A11. Lønnskostnader (mill. kr):
Løpende priser
A12. Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
Løpende priser
A13. Kapitalslit (mill. kr):
Løpende priser
A2. Produktkjøp til husholdninger (mill. kr):
Løpende priser
A3. Formuesutgifter (mill. kr):
Løpende priser
A4. Subsidier (mill. kr):
Løpende priser
A5. Stønader til husholdninger (mill. kr):
Løpende priser
A6. Overføringer (mill. kr):
Løpende priser
A7. Kapitaloverføringer (mill. kr):
Løpende priser
B. NETTOINVESTERING I IKKE-FINANSIELL KAPITAL (mill. kr):
Løpende priser
B1. Netto anskaffelser av fast realkapital (mill. kr):
Løpende priser
B2. Kapitalslit (-) (mill. kr):
Løpende priser
B3. Netto anskaffelser av tomter og grunn (mill. kr):
Løpende priser
C. TOTALE UTGIFTER (A+B) (mill. kr):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A. DRIFTSUTGIFTER (mill. kr) , A1. Egenproduksjon (mill. kr) , A11. Lønnskostnader (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt , 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting , 02 Forsvar ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000