Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06640: StatRes. Universiteter og høgskoler. Aktiviteter og tjenester. Forskningsaktivitet, etter institusjonstype (avslutta serie) 2004 - 2013

Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
Sølve Mikal Nerland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4418
25.08.2014 10:00
Inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) (mill. kr):
mill. kr
Inntekter fra EU til forskning (mill. kr):
mill. kr
Årsverk i førstestillinger:
årsverk
Årsverk i forskerstillinger:
årsverk
Egengenererte forskningsmidler per årsverk i første- og forskerstillinger (1 000 kr):
1 000 kr
Inntekter fra Norges forskningsråd (NFR) (mill. kr):
1.1-31.12.
Inntekter fra EU til forskning (mill. kr):
1.1-31.12.
Årsverk i førstestillinger:
1.1-31.12.
Årsverk i forskerstillinger:
1.1-31.12.
Egengenererte forskningsmidler per årsverk i første- og forskerstillinger (1 000 kr):
1.1-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Manglende opplysninger om driftsinntekter (her: NFR- og EU-midler til forskning) og fordeling av årsverk på stillingsgrupper (her: første- og forskerstillinger) for enkelte læresteder medfører også manglende summer for noen institusjonstyper og på landsnivå.

institusjonstype

Statlige universiteter og høgskoler i alt, ekskl. Politihøgskolen

Viser totaltall for de statlige universitetene og høgskolene som får sin bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Politihøgskolen er underlagt Justis - og politidepartementet.