Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Til toppen
06600: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede av innvandrerbefolkningen, etter alder, kjønn og landbakgrunn (avslutta serie) 2007 - 2015
Sist endret
04.09.2015
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
alder
kjønn
landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken