Regnskap fra private skoler (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06379: Driftsinntekter og driftsutgifter i private skoler, etter næring (SN2002) (kr) (avslutta serie) 2005 - 2009

Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
16.02.2011 10:00
Salgsinntekt:
kr
Statlig driftstilskudd:
kr
Kommunalt driftstilskudd:
kr
Sum driftsinntekter:
kr
Lønnskostnader:
kr
Kostnader til undervisningsmateriell:
kr
Kostnader til leie av lokale:
kr
Kostnader til lys og varme:
kr
Sum driftskostnader:
kr
Salgsinntekt:
01.01.-31.12.
Statlig driftstilskudd:
01.01.-31.12.
Kommunalt driftstilskudd:
01.01.-31.12.
Sum driftsinntekter:
01.01.-31.12.
Lønnskostnader:
01.01.-31.12.
Kostnader til undervisningsmateriell:
01.01.-31.12.
Kostnader til leie av lokale:
01.01.-31.12.
Kostnader til lys og varme:
01.01.-31.12.
Sum driftskostnader:
01.01.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Salgsinntekt , Statlig driftstilskudd , Kommunalt driftstilskudd ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000