Til toppen
06367: Fangst, etter fiskeslag og ny bruksinndeling (avslutta serie) 2000 - 2018
Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Mengd rund vekt (tonn):
tonn
Verdi (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Mengd rund vekt (tonn):
31.12.
Verdi (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fangstart
bruk
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 19 Valgte 1

fangstart

Totalt 50 Valgte 0

Valgfri variabel
bruk

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Siste årgang syner førebelse tal.
Kjelde: Fiskeridirektoratet
år
2018
2012: Fangstverdien for ål gjeld kostnader forbundet med forskingsfangst.
Fangstmengd 2018: Det er eit avvik mellom SSB sine tal og tal frå Fiskeridirektoratet. Avviket skuldast at SSB og Fiskeridirektoratet bruker ulikt tal desimalar på kvantum.

Brukerveiledning for statistikkbanken