Jordbruksareal og husdyr (opphørt)

06305: Jordbruksbedrifter med økologisk drift og økologisk godkjent drive jordbruksareal per 31. juli (avslutta serie) 2002 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.11.2012
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med økologisk drift:
jordbruksbedrifter
Jordbruksareal i drift i alt:
dekar
Økologisk godkjent drive jordbruksareal i alt (dekar):
dekar
Korn (dekar):
dekar
Poteter, grønsaker, frukt og bær (dekar):
dekar
Innmarksbeite (dekar):
dekar
Grøngjødsla areal (dekar):
dekar
Anna økologisk drive areal (dekar):
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
31.07
Jordbruksbedrifter med økologisk drift:
31.07
Jordbruksareal i drift i alt:
31.07
Økologisk godkjent drive jordbruksareal i alt (dekar):
31.07
Korn (dekar):
31.07
Poteter, grønsaker, frukt og bær (dekar):
31.07
Innmarksbeite (dekar):
31.07
Grøngjødsla areal (dekar):
31.07
Anna økologisk drive areal (dekar):
31.07
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Siste år er førebels tal.

Brukerveiledning for statistikkbanken