Jordbruksareal og husdyr (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06305: Jordbruksbedrifter med økologisk drift og økologisk godkjent drive jordbruksareal per 31. juli (avslutta serie) 2002 - 2012

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
26.11.2012 10:00
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med økologisk drift:
jordbruksbedrifter
Jordbruksareal i drift i alt:
dekar
Økologisk godkjent drive jordbruksareal i alt (dekar):
dekar
Korn (dekar):
dekar
Poteter, grønsaker, frukt og bær (dekar):
dekar
Innmarksbeite (dekar):
dekar
Grøngjødsla areal (dekar):
dekar
Anna økologisk drive areal (dekar):
dekar
Jordbruksbedrifter i alt:
31.07
Jordbruksbedrifter med økologisk drift:
31.07
Jordbruksareal i drift i alt:
31.07
Økologisk godkjent drive jordbruksareal i alt (dekar):
31.07
Korn (dekar):
31.07
Poteter, grønsaker, frukt og bær (dekar):
31.07
Innmarksbeite (dekar):
31.07
Grøngjødsla areal (dekar):
31.07
Anna økologisk drive areal (dekar):
31.07
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksbedrifter i alt , Jordbruksbedrifter med økologisk drift , Jordbruksareal i drift i alt ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Siste år er førebels tal.