Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

05998: Fangst, etter viktigaste fiskeslag I (avslutta serie) 1866 - 1907

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1866 , 1867 , 1868 ,

Valgt 1 av totalt 42

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kjelde: Fiskeridirektoratet

statistikkvariabel

Mengd (M)

For Annan fisk, Uspesifisert, finst det ikkje tal for mengd for desse åra.